Sattuneesta syystä piti ilmoittautua mukaan tällaiseen:

Fufonappi